Αυτοδύναμη η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου-Θα ενταχθούν οι πλέον επίλεκτοι και από τους 3 Κλάδους ΕΔ

0

Η κοινή εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων και των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων προσφέρει αναμφισβήτητα οφέλη

Του Ηλία Νταλούμη
Μπορεί η υλοποίηση της να έγι­νε κάπως ευρύτερα γνωστή το τελευταίο διάστημα, αν και ο covid-19 «βοήθησε» στο να μην πάρει ιδιαίτερη δημοσιότητα, αλλά η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) φαίνεται ότι πλέον έχει «μπει στο καλούπι» και έχει αρχίσει να παίρνει την μορφή που έπρεπε να είχε, εδώ και πολλά χρόνια.

Γιατί η υπόθεση μόνον καινούργια δεν είναι. Το ξεκίνημά της μπορεί να συνδε­θεί με το Νόμο 2292/1995. Πολύ σύντο­μα, κατά τα γεγονότα των Ιμίων (25-31 Ια­νουάριου 1996), διαπιστώθηκε το μεγάλο κενό που υπήρχε -και σ’ αυτόν- τον τομέα και ξεκίνησαν κάποιες προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει «κάλυψη». Τα αποτε­λέσματα σίγουρα ήσαν θετικά. Εξίσου σί­γουρα όμως δεν ήσαν διακλαδικά. Ο κάθε κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) έκα­νε αυτό που θεωρούσε σωστό μέσα στα στενά όριά του και δεν πολυνοιαζόταν για το τι γίνεται δίπλα του.

Οι εκάστοτε πολι­τικές ηγεσίες του ΥΕΘΑ αρκούνταν στις διαβεβαιώσεις που τους έδιναν οι αρχη­γοί των Κλάδων και δεν «έμπαιναν στα βα­θιά». Έτσι είχαμε, κατά καιρούς εντυπωσι­ακές μικρές επιδείξεις, αλλά όχι και πραγ­ματική δυνατότητα για μια συνδυασμένη και αποτελεσματική καταδρομική επιχεί­ρηση, αν υπήρχε ανάγκη. Βεβαίως, οι κα­τά καιρούς επικεφαλής της Διεύθυνσης Ει­δικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ στις ειση­γήσεις τους «έκρουαν τον κώδωνα του κιν­δύνου» και ζητούσαν να παρθούν κάποια μέτρα. Ωστόσο το «βαθύ κατεστημένο» κάθε Κλάδου των ΕΔ φρόντιζε οι όποιες προσπάθειες να «χαθούν στους διαδρό­μους».

Φτάσαμε έτσι στις αρχές του 2018, όταν ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Ευάγ­γελος Αποστολάκης, μιλώντας σε τελετή στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, εξήγγειλε ότι η «Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου» θα είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την διεξαγωγή επιχειρήσεων από τις δυνά­μεις -και των τριών Κλάδων- που θα υπά­γονταν σε αυτήν μόνιμα και, βεβαίως, θα έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η υπό­θεση προχώρησε κι έτσι φτάσαμε στις 30 Απριλίου 2020, όταν το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) γνωμάτευσε ότι η ΔΕΠ θα είναι αυτοδύναμη όχι μόνον σε προσωπικό που θα προέρχεται και από τους τρεις Κλάδους των ΕΔ, αλλά και σε μέσα.

Ας ξεκινήσουμε από αυτά τα δεύτερα και ας δούμε τι μέσα θα έχει η ΔΕΠ:

α)Ελικόπτερα μεταφορικά ΝΗ-90 και CΗ- 47DG Chinook, αλλά και επιθετικά Apache.
β)Σκάφη, όπως π.χ. τα νεοαποκτηθέντα (μεταχειρισμένα μην το ξεχνάμε) Mark V.
Ασφαλώς, η ΔΕΠ θα μπορεί να χρη­σιμοποιεί, άμεσα και χωρίς χρονοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταφορικά αεροσκάφη C-130 και C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και τα αρματαγωγά και τις ΑΒΑΚ (Αποβατικές Ακάτους) του Πολε­μικού Ναυτικού.

Οι δε δυνάμεις που θα υπάγονται στη ΔΕΠ θα είναι οι εξής:

α)Από το Στρατό: η 1η Ταξιαρχία Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, το Ειδικό τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ), η Ζ’ Μοί­ρα Αμφιβίων Καταδρομών (Ζ’ ΜΑΚ), η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών και το Τάγ­μα Εναέριου Εφοδιασμού (ΤΕΝΕΦ).
β)Από το Ναυτικό, η Διοίκηση Υποβρυχί­ων Καταστροφών (ΔΥΚ).
γ)Από την Αεροπορία, η 31 η Μοίρα Επι­χειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (ΜΕΕΔ).

Με την πλήρη λειτουργία της ΔΕΠ επι­διώκονται η ενιαία εκπαίδευση του προ­σωπικού, οι ενιαίες προμήθειες υλικών και οπλισμού και η ενιαία επιχειρησιακή εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο, εγκαταλείπονται τα παλιά μοντέλα συγκρότησης των μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων και έχουμε ένα νέο που συγκροτήθηκε όχι μόνο με βάση τις εθνικές μας ανάγκες, αλλά με τα πλέον σύγχρονα ΝΑΤΟϊκά πρότυπα. Έτσι η πολιτική και η στρατιω­τική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ έχουν στα χέρια τους ένα «εργαλείο» μεγάλης ακρίβειας και αποτελεσματικότητας, με το οποίο θα μπορούν να πετυχαίνουν άμεσα αποτελέ­σματα όχι μόνον τακτικής αλλά και στρατηγικής σημασίας.

Σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι δυο Α/ΓΕΕΘΑ που ασχολήθηκαν επισταμένως με το ζήτημα της ΔΕΠ, ο ναύαρ­χος Ευάγγελος Αποστολάκης και ο στρα­τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, προέρχο­νται από μονάδες Ειδικών Δυνάμεων.

Άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρί­ζουν τα «πράγματα εκ των έσω», αφήνουν να εννοηθεί ότι σύντομα θα υπάρξει επί­δειξη των μονάδων της ΔΕΠ με την οποία θα γίνει και επίσημα η παρουσίασή της. Ας περιμένουμε.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr

Σχολιάστε

Please enter your comment!
Please enter your name here