Προσλήψεις 500 ΕΠΟΠ με όριο ηλικίας τα 30 χρόνια, ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

0

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ, έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 500 Eπαγγελματιών Oπλιτών (ΕΠΟΠ), ως ξεκίνημα για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Evros-news.gr, εξετάζεται και φαίνεται πως… κερδίζει έδαφος, να μπει όριο ηλικίας τα 30 χρόνια, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και σε ενδιαφερόμενους πάνω από 28 χρόνων, να διεκδικήσουν την πρόσληψη τους στις ένοπλες δυνάμεις μας.

Άλλωστε η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι στόχος της είναι ο Στρατός να ανανεωθεί με προσλήψεις ΕΠΟΠ και όχι με ΟΒΑ, καθώς υπάρχει ανάγκη για στελέχη που θα μείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων πολλά χρόνια μια και οι ΕΠΟΠ υπηρετούν επτά χρόνια και έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης.

Η θητεία των ΟΒΑ διαρκεί τρία χρόνια με δικαίωμα επανακατάταξης άλλα 3 και ήδη στις 26 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκυ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, με την οποία προκηρύσσονται 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων Σωμάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020. Επίσης προκηρύχθηκαν άλλες 160 θέσεις Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεων.

Οι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 13 Νοεμβρίου (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα).

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας (δηλ. γεννηµένοι από 1-1-1993 και µεταγενέστερα), κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τους 258 ΟΒΑ

Προσλήψεις 160 ΟΒΑ στον στρατό Ξηράς (Ειδικές Δυνάμεις)

Το ενδιαφέρον ως γνωστόν είναι πολύ μεγάλο και ιδιαίτερα στον Έβρο και αρκετοί είναι οι νέοι που περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία για την πρόσληψη ΕΠΟΠ, αφού χρόνια τώρα ακούγεται και γράφεται κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται.

evros-news.gr

Σχολιάστε

Please enter your comment!
Please enter your name here