103 κενές θέσεις: Τη Σχολή Ευελπίδων “χτύπησε” η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

0

Κι όμως πρόκειται για αληθινή είδηση η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν “χτύπησε” μόνο τα Πανεπιστήμια αλλά και την Σχολή Ευελπίδων.

Στην κατηγορία ΓΕΛ προβλέπονταν 258 θέσεις και εισήχθησαν 155, δηλαδή έμειναν 103 κενές θέσεις. Η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 14.022 μόρια ενώ ο πρώτος επιτυχών εισήχθη με 18.762 μόρια.
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την Σχολή Ευελπίδων ήταν 14,38, η υψηλότερη όλων των Στρατιωτικών Σχολών. Φέτος η Κυβέρνηση αύξησε των αριθμό εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά 516 θέσεις.

Θα καλυφθούν οι θέσεις από επιλαχόντες;

Ερώτημα τίθεται εάν θα καλυφθοούν οι κενές θέσεις από επιλαχόντες καθώς η σχετική νομοθεσία δεν έχει σχετική πρόβλεψη περί κενών θέσεων. Η νομοθεσία αναφέρεται για κάλυψη κενών θέσεων που προκύπτουν λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο

Ειδικότερα η νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

Αν εντός διµήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ηµεροµηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθµοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά, βάσει των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ).»

Εφόσον οι εισαγόµενοι µε την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή αποµακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες µε την ίδια διαδικασία, µέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία αποµάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγοµένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία , αυτές συµπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς µε την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσµίας.

esos

Σχολιάστε

Please enter your comment!
Please enter your name here