Έγκριση ΑΣΣ για 183 Leopard 2A7 και 205 KF41 Lynx

0

Από Σάββας Δ. Βλάσσης/doureios
Εγκρίθηκαν στις 30 Μαΐου από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) δύο Προτάσεις Ενεργοποιήσεως Προγράμματος Προμήθειας που αφορούν ισάριθμα μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα για τα Όπλα του Ιππικού – Τεθωρακισμένων και του Πεζικού.

Στην πολύωρη συνεδρίαση του ΑΣΣ, πέρα από μια σειρά άλλων προτάσεων, εγκρίθηκαν οι σχετικές με την αναβάθμιση 183 αρμάτων μάχης Leopard 2A4 από την KMW και με την προμήθεια 205 Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης KF41 Lynx από την Rheinmetall.

Τα 183 άρματα θα αναβαθμιστούν στην έκδοση Leopard 2A7, με τις επιπλέον διαφοροποιήσεις που ζητεί το ΓΕΣ. Υπενθυμίζεται ότι με τα συγκεκριμένα άρματα είναι εξοπλισμένη η XXI Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία στην Κομοτηνή με τις 211 και 212 ΕΜΑ, καθώς και δύο Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων (ΕΜΑ), οι οποίες υπάγονται αντιστοίχως στις XII και XVI Μηχανοκίνητες Μεραρχίες Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Με τα Leopard 2A4 είναι εξοπλισμένη και μία ανεξάρτητη Ίλη Μέσων Αρμάτων του Δ΄ Σώματος Στρατού.

Αντιστοίχως, τα 205 ΤΟΜΑ KF41 Lynx θα εξοπλίσουν 5 Μηχανοκίνητα Τάγματα Πεζικού με 41 οχήματα έκαστο. Tρία από αυτά, τα 644, 645 και 646 Μ/Κ ΤΠ, ανήκουν αντιστοίχως στις XXIII (Αλεξανδρούπολη), XXV (Πετροχώρι Ξάνθης) και ΧΧΙ (Κομοτηνή) Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες. Με αυτό τον τρόπο, το Πεζικό των τριών Τεθωρακισμένων Ταξιαρχιών στην Ζώνη Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού θα περάσει σε μια εντελώς νέα εποχή από πλευράς κυρίου μέσου μάχης.

Τα υπόλοιπα δύο τάγματα που θα παραλάβουν KF41 Lynx, θα ανήκουν σε Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες Πεζικού των ΧΙΙ και XVI Mηχανοκινήτων Μεραρχιών Πεζικού. Τα συγκεκριμένα Μηχανοκίνητα Τάγματα Πεζικού, θα προορίζονται βάσει σχεδίων να συνεργαστούν με τις ΕΜΑ των δύο Μεραρχιών, που θα αναβαθμίσουν τα Leopard 2A4 σε 2Α7.

Διαβάστε την συνέχεια doureios.com