Μάζης: Τα 3 ερωτήματα για την αποστολή ελληνικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία

0

Ο κ. Ιωάννης Μάζης, καθηγητής Γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε για την αποστολή ελληνικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και την αντικατάστασή τους με αντίστοιχα της Γερμανίας (31-05-2022).

Ο κ. Μάζης έθεσε 3 ερωτήματα σε ότι αφορά την αποστολή ελληνικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και έφερε ως παράδειγμα τη Σλοβακία η οποία αρνήθηκε την αντικατάσταση των δικών της οπλικών συστημάτων με αντίστοιχα γερμανικά.

ζήτημα το οποίο τίθεται είναι τα οπλικά αυτά συστήματα πότε θα αντικατασταθούν και ποιες οι τεχνολογίες τους. Η Σλοβακία, παραδείγματος χάρη, δεν θέλησε να παραλάβει τα γερμανικα τομα γιατί πολύ απλά τα θεώρησε παρωχημένης τεχνολογίας και ζητούσε links.Όταν δηλαδή τι συζήτησαν οι Γερμανοί να αποστείλει τα δικά της άτομα